Solicită o ofertă de preț

Pentru mai multe detalii te rugăm să soliciți o ofertă personalizată folosind formularul de contact. 

SERVICII

Domenii de expertiză

Oferim servicii variate de expertiză adaptate exigențelor pieței

Areale de competență: Curtea de Apel Galați, Tribunalul Galați, Tribunalul Brăila, Curtea de Apel Galați și Judecătoriile aferente.

Tarif: Toate expertizele au un cost de pornire de 1500 Ron în funcție de complexitatea, numărul obiectivelor și durata de timp necesară. 

Categorii servicii de expertiză:

1. Expertize solicitate de instanțele judecătorești:

Fond funciar

Serviciile de expertiză a fondului funciar oferă o analiză cuprinzătoare a proprietăților, cu scopul de a oferi evaluări obiective privind valoarea terenului.

Aceste servicii implică examinări amănunțite efectuate de experți la curent cu reglementările locale și tendințele pieței, ajutând clienții să ia decizii în cunoștință de cauză privind efectuarea tranzacțiilor cu terenuri, proiecte de dezvoltare sau în legătură cu alte chestiuni legale privind proprietatea.

Scopul acestui tip de expertiză este de a oferi persoanelor și organizațiilor claritate și îndrumare în peisajul complex al proprietății și utilizării terenurilor din România.

2. Expertize solicitate de persoane private:

Partaje judiciare

Serviciile de expertiză privind partajele judiciare din România constau în asigurarea de îndrumăre și sprijin profesional în vederea împărțirii și distribuirii bunurilor între moștenitori sau beneficiari prin proceduri judiciare.

Experții noștri în acțiuni judiciare oferă consiliere și asistență persoanelor și familiilor implicate în litigii juridice sau proceduri legate de împărțirea bunurilor, străduindu-se să ofere claritate și soluții echitabile în cadrul procedurilor judiciare din România.

Evaluări imobile

Evaluarea imobilelor oferă o analiză obiectivă și profesională a proprietății adaptată la condițiile pieței.

Aceste servicii sunt specializate în determinarea valorii corecte și exacte a proprietăților imobiliare, luând în considerare factori precum locația, dimensiunea, starea și vânzările similare din zonă.

Experții în evaluări imobiliare oferă rapoarte accesibile și detaliate care au scopul de a ajuta cumpărătorii, vânzătorii, instituțiile financiare sau entitățile juridice să ia decizii informate cu privire la tranzacțiile imobiliare, ipoteci, impozitare sau dispute legale. 

Evaluări construcții

Serviciile de expertiză în evaluarea construcțiilor analizează în detaliu proiectele de construcții fiind focusate pe evaluarea manoperei de construcție, materialelor utilizate, aderarea la planurile arhitecturale și conformitatea cu codurile și standardele de construcție. 

Aceste expertize vin în sprijinul proprietarilor de proiecte, investitorilor sau părților interesate pentru a evalua calitatea, progresul și conformitatea proiectelor de construcții, oferind perspective fiabile și obiective și asigurând îndeplinirea standardelor de calitate, respectarea reglementărilor legale și îndeplinirea specificațiilor prevăzute în industria construcțiilor din România.

Revendicări/Grănițuiri

Serviciile de expertiză succesorală asigură îndrumare profesională și sprijin clienților în problemele privind moștenirea.

Aceste servicii oferă evaluări obiective și îndrumări juridice realizate de experți calificați în transferul de active, proprietăți și avere după decesul unei persoane, ajutând astfel familiile și persoanele fizice să gestioneze situațiile legate de moștenire prin înțelegerea legilor, evaluarea bunurilor imobiliare, facilitarea procesului legal și asigurarea distribuției corecte și legale a bunurilor între moștenitori. 

Succesiuni

Serviciile de expertiză succesorală asigură îndrumare profesională și sprijin clienților în problemele privind moștenirea.

Aceste servicii oferă evaluări obiective și îndrumări juridice realizate de experți calificați în transferul de active, proprietăți și avere după decesul unei persoane, ajutând astfel familiile și persoanele fizice să gestioneze situațiile legate de moștenire prin înțelegerea legilor, evaluarea bunurilor imobiliare, facilitarea procesului legal și asigurarea distribuției corecte și legale a bunurilor între moștenitori. 

RESURSE

Echipamente folosite

Echipamente folosite